Szukaj w słownikach w witrynie

fonetyczne zasady wymowy

1zi ci si=z c s
2zhi chi shi=zh ch sh
3ju jue juan jun
qu que quan qun
xu xue xuan xun
=
=
=
jü jüe jüan jün
qü qüe qüan qün
xü xüe xüan xün
4yu yue yuan yun=ü üe üan ün
5ya ye yao you
yan yin ying yang
yong
=
=
=
ia ie iao iou
ian in ing iang
iong
6wu wa wo wai
wei wan wen wang
weng
=
=
=
u ua uo uai
uei uan uen uang
ueng

Rozróżnianie dźwięków

1bo poba pabi pi
2de teda tadi ti
3ge kege kagu ku
4ji qijia qiajiu qiu
5zi ciza caze ce
6zhi chizha chazhe che
7yin yinglin lingjin jing
8yan yanggan gangkan kang
9gen gengmen mengfen feng

Ćwiczenie tonów

bā bá bǎ bàbū bú bǔ bù
kē ké kě kèqī qí qǐ qì
xiē xié xiě xièmēi méi měi mèi
guān guán guǎn guànxī xí xǐ xì
duī duí duǐ duìmīng míng mǐng mìng
tiān tián tiǎn tiànyī yí yǐ yì
huī huí huǐ huìxiū xiú xiǔ xiù

Zerowy ton

W języku chińskim istnieje określona liczba nie akcentowanych sylab, ton których jest bardzo słaby. Jest to tzw. ton zerowy, graficznie wyróżnia się brakiem jakiegoś oznaczenia.

māma 妈妈 : mamaàiren 爱人 : mąż, żona
bàba 爸爸 : tatoháizi 孩子 : dziecko, dzieci
gēge 哥哥 : starszy bratguānxi 关系 : relacje
dìdi 弟弟 : młodszy bratxièxie 谢谢 : dziękuję
jiějie 姐姐 : starsza siostrakèqi 客气 : uprzejmie
mèimei 妹妹 : młodsza siostraxiūxi 休息 : odpoczywać

Ćwiczenia kaligrafii (kliknij na hieroglif)

Hieroglif 妈
Hieroglif 爸

Specjalny wygłos

Wygłos 儿 "er" jest w niektórych przypadkach dołączany do innego wygłosu, jest to specjalna forma I w tym przypadku nie traktuje sie jako osobna sylaba. Forma ta przedstawiana jest dołączeniem litery "r" do właściwego wygłosu.

huì + er -> huìryíhuìr 一会儿 : moment
diǎn + er -> diǎnryìdiǎnr 一点儿 : troche
nǎ + er -> nǎrnaǎr 哪儿 : gdzie
zhè + er -> zhèrzhèr 这儿 : tu

Konwersacje

- Duì
!
- Méi
guānxi
关系
!
- Xièxie
谢谢
!
-
kèqi
客气
!
- Míngtiān
明天 !
jiàn
!
- Míngtiān
明天 !
jiàn
!
- xiū xi
休息
yí huìr
一会儿
!
- hǎo
ba
!
对不起Duì bù qǐPrzepraszam!
méi(adv)nie
关系guānxi(n)relacje
没关系Méi guānxi!W porządku!

谢谢XièxieDziękuję!
(adv)nie
客气kèqi(adj)uprzejmie
不客气!Bú kèqi !Proszę uprzejmie!

明天míng tiān(adv)jutro
jiàn(v)widzieć
明天见!Míngtiān jiàn!Do zobaczenia jutro!

休息xiū xi(v)odpoczywać
一会儿yí huìr(n)moment
休息一会儿!xiūxi yíhuìr!Odpocznij chilę!
hǎo(adj)Dobrze
好吧!hǎo baDobra!

ćwiczenia kaligrafii

20 nowych hieroglifów. Kliknij na hieroglif aby otworzyć stronę (kaligrafia, zasady napisania, etymologia...)

Hieroglif 谢
Hieroglif 休

Zapamiętaj słownictwo pierwszej lekcji.
Ćwiczenia online
Przeglądaj I zapamiętaj słownictwo. Hieroglify, pinyin, definicje.

Kolejna lekcja

Nauka chińskiego, darmowy audio kurs online
Naucz się liczyć po chińsku i pisać liczby od 0 do 100 000 000.

Mapa strony
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008-2012
Język-chiński.com - Merci Andrei !

Page served in 0.054s