Szukaj w słownikach w witrynie
Chiński alfabet fonetyczny

W przeszłości w użyciu znajdowało się wiele różnych systemów transkrypcji wykorzystywanych przy nauce wymowy chińskich hieroglifów. Obecnie oficjalnym systemem transkrypcji jest alfabet Pinyin, opracowany w Chinach pod koniec lat 50ch.

Nagłosy

W języku chińskim każda sylaba składa się z nagłosu - spółgłoski rozpoczynającą sylabę i wygłosu, który kończy sylabę.

bpmf
dtnl
gkh
jqx
zcs
zhchshr

 • b, p, m, f
 • d, t, n, l
 • g, k, h
 • j [dź], q [ć], x [ś]
 • z [dz], c, s
 • zh [dż], ch [cz], sh [sz]
 • r [ż]
 • Należy zwrócić uwagę na część spółgłosek które tworzą pary, w których jedna wymawiana jest bez przydechu, a druga z przydechem. Przydech oznacza dodanie słabego [ch], jak np. w wyrazie ”tchawica”
  b / p d / t g / k j / q z / c zh / ch.

Wygłosy

We współczesnym języku chińskim poza 21 nagłosami istnieje 38 wygłosów.

iuü
aiaua
ouoüe
eie
er
aiuai
eiuei (ui)
aoiao
ouiou (iu)
anianuanüan
eninuen (un)üen
angianguang
engiengueng
ongiong
 • a, o, e, i, -i, u, ü [ju]
 • ai [aj], ei [ej], ao [ał], ou [oł], en, ie [je]
 • an, ang, ing [jing], iu [joł]
 • eng, ong [ung]
 • ia [ja], iao [jao]
 • ian [jan], in [jin], iang [jang], iong [jong]
 • er
 • ua [ła], uo [ło], uai [łaj], ui [łej], uan [łan], un [łen], uang [łang], ueng [łeng]
 • üe [jue], üan [juan], ün [jun]
 • jeżeli po uei, uen i iou występuje nagłos to zapisywane one są jak ui, un i iu.

Tony

W języku chińskim mandaryńskim występują 4 intensywne tony plus jeden tzw. zerowy ton.

TonZapisOpis
1stWysoko i czysto
2ndZaczyna się w środku I wznosi się ku górze
3rdZaczyna się nisko, sięga najniższego po czym wznosi się nieznacznie ku górze
4thZaczyna się w najwyższym punkcie I ostro spada
zerowydaPoziomo bez żadnego nacisku


Zmiany tonów

A 3rd tone, when immediatlely followed by another 3rd tone, should pe pronounced in the 2nd tone.

Nǐ hǎo = Ní hǎo

Konwersacja

-
hǎo
!
- Zài
jiàn
!
(pro)ty
hǎo(adj)dobrze
你好!nǐhǎo!Witam! Jak się masz?

zài(adv)ponownie, znowu
jiàn(v)widziec
再见!zàijiàn!Do widzenia!

Ćwiczenia kaligrafii

4 pierwsze hieroglify : 你,好,再,见. Naucz się kolejności kresek.
Kliknij na obrazek aby otrzymać więcej informacji o hieroglifie.

Hieroglif 你
Hieroglif 好
Hieroglif 再
Hieroglif 见

Zapamiętaj słownictwo pierwszej lekcji.
Ćwiczenia online
Przeglądaj I zapamiętaj słownictwo. Hieroglify, pinyin, definicje.

Kolejna lekcja

Nauka chińskiego, darmowy audio kurs online
Wymowa Pinyin, fonetyczne zasady wymowy. Słownictwo: przepraszam, dziękuję, do zobaczenia jutro.

Mapa strony
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008-2012
Język-chiński.com - Merci Andrei !

Page served in 0.058s